• Eesti
  • Русский

Õpetajale

Keskkonnakompass toetab koolide ja looduskeskuste koostööd. Õppevahend seob ühtseks tervikuks digitaalse õppekeskkonna, õppetöö ainetundides ning õuesõppe looduskeskuses.

Keskkonnakompassi abil saavad õpilased koolis oma külastuse looduskeskusesse ette valmistada ning selle abil luua erinevaid loovtöid, uurimusi ja praktilisi töid. Samuti sobib Keskkonnakompass lihtsalt koosluste ja liikide tundmaõppimiseks.

Vaata metoodilist juhendit

 

Teemad ja liigid metsakooslustes

Teemad ja liigid sookooslustes

Teemad ja liigid veekogudes

 

Lihtne tööleht